Sản phẩm

 • Chỗ ngồi
  Chỗ ngồi: 03 chỗ ngồi - 1 gường nằm
 • Hộp số
  Hộp số: 2 tầng
 • Động cơ
  Động cơ: Yuchai YC4S170
 • Chỗ ngồi
  Chỗ ngồi: 03
 • Động cơ
  Động cơ: ISUZU
 • Chỗ ngồi
  Chỗ ngồi: 03
 • Chỗ ngồi
  Chỗ ngồi: 02
 • Hộp số
  Hộp số: 9JSD135T-B
 • Động cơ
  Động cơ: 4 kỳ, tăng áp, 6 xi lanh thẳng hàng
 • Chỗ ngồi
  Chỗ ngồi: 03
 • Hộp số
  Hộp số: 6 Số tiến - 1 lùi
 • Động cơ
  Động cơ: DEV - Đức
 • Chỗ ngồi
  Chỗ ngồi: 2
 • Hộp số
  Hộp số: 5 tiến 1 lùi
 • Động cơ
  Động cơ: GM Mỹ
 • Chỗ ngồi
  Chỗ ngồi: 2
 • Hộp số
  Hộp số: 5 tiến 1 lùi
 • Động cơ
  Động cơ: GM Mỹ
 • Chỗ ngồi
  Chỗ ngồi: 2
 • Hộp số
  Hộp số: 5 tiến 1 lùi
 • Động cơ
  Động cơ: GM Mỹ
 • Chỗ ngồi
  Chỗ ngồi: 5
 • Hộp số
  Hộp số: 5 tiến 1 lùi
 • Động cơ
  Động cơ: SWD16M 1.6 VVT
 • Chỗ ngồi
  Chỗ ngồi: 03
 • Hộp số
  Hộp số: 5 tiến 1 lùi
 • Động cơ
  Động cơ: ISUZU 4JB1CN